Huono-osaisuus

Matti Heikkilä, Kari Vähätalo ”Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos” (Gaudeamus 1994), josta lainaus sivulta 7: ”Sosiaalisen huono-osaisuuden tutkimus syntyi Suomessa 1980-luvulla täyttämään sosiaalipoliittisen tutkimuksen edellisillä vuosikymmenillä jättämää aukkoa. Tämä on varsin tyypillistä yleensäkin uusien tutkimussuuntien syntyvaiheille. Lähtökohtiensa takia uusi suuntaus on tällöin enemmän tai vähemmän kriittisessä ristiriidassa alalle aiemmin vakiintuneen tutkimuksen kanssa. Uudet suuntaukset pyrkivät kuitenkinJatka lukemista ”Huono-osaisuus”