Sielunhoito

Sielunhoito on tavallisesti kristillisen yhteisön piirissä harjoitettavaa, psyykkiseen kokemistodellisuuteen kohdistuvaa auttamista. Sielunhoito voi sisältää mm. kuuntelemista ja rukousta. Sielunhoito eroaa psykoterapiasta ja ne ovat verrattain epäyhtenäisiä ilmiöitä. Niitä yhdistävät toisiinsa kuitenkin psykologisen tiedon ja menetelmien hyväksikäyttö. Ne poikkeavat toisistaan myös viitekehyksensä ja toimintaympäristönsä suhteen. Sielulla tarkoitetaan fyysisen elämän perustaa, elämän henkeä, joka tekee ihmisten tai eläinten ruumiit eläviksi.Jatka lukemista ”Sielunhoito”