Avioliitto

Eri meidioissa käydyt keskustelut ovat hämmentäneet kovasti, minkä vuoksi olen koonnut tarjolla olevasta aineistosta selvityksen siitä mitä avioliitto voisi olla tarkoittaa. Monet avioliitot tarvitsevat apua, sillä monet avioliitot kariutuvat eroon, kun opetusta avioliitossa elämisestä ei ole ollut, vaan jokainen on siinä oman onnensa seppänä. Avioliitto on määrämuodoin vahvistettu kahden ihmisen välisen yhteiselämän muoto. Avioliiton osapuolia kutsutaan aviopuolisoiksi eli puolisoiksi.Jatka lukemista ”Avioliitto”