Mitä usko voisi olla?

On paljon Raamatun käsitteitä, joista on erilaisia käsityksiä ja vaikea ymmärtääkin, kuten mitä usko on. Usko on Raamatun pääkäsitteitä, sillä siellä todetaan, että Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle, joka löytyy Hebrealaiskirjeestä 11:6, sillä luku 11 on muutenkin uskon luonnetta selventävä luku.   Uskolla ihminen ottaa vastaan syntiensä sovituksen Kristuksessa Raamatun sanan mukaan, Ap.t.Jatka lukemista ”Mitä usko voisi olla?”

Kirjojen kierrätys

Kirja on yksi hyvin tärkeä osa kulttuuriamme ja elämäämme, jota on syytä arvostaa, sillä kirjat ovat ravinneet meidän henkistä kasvuamme jo satojen vuosien ajan. Ajat ovat muuttuneet ja kirjojen arvostus on romahtanut uusien medioiden tulon myötä. Tähän tilanteeseen olisi hyvä saada korjaus ja palauttaa kirjojen arvostusta. Kirjoja heitetään nykyään paljon roskiin kirjahyllyjen kanssa, kun kotikirjastojaJatka lukemista ”Kirjojen kierrätys”

Synti käsite

Monia varmaan mietityttää mitä käsite synti voisi oikein tarkoitta, koska siitä on monenlaisia näkemyksiä. Synti sana esiintyy Lähi-idässä syntyneissä uskonnoissa eli juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa tarkoittaa Jumalan tahtoa vastaan rikkomista. Kristillisen uskon eri kirkkokuntien välillä on toisistaan poikkeavia käsityksiä siitä, mitä synti tarkoittaa.  Kirkkoisä Augustinuksen esittämällä Raamatun tulkinnalla on yhä merkittävä vaikutus kaikkien kristillisten kirkkokuntien käsitykseen synnistä.Jatka lukemista ”Synti käsite”

Hautamuistomerkkien kertoma historia

Hautausmailla eli kalmistoissa on hautamuistomerkkejä, jotka kertovat sinne haudatuista yksittäisistä henkilöistä tai sukuhautaan haudatuista sukuun kuuluvista sukulaisista, mikä voi olla myös arvokasta sukututkimustietoa. Yleensä hautausmailla käydään vain katsomassa ja muistelemassa oman läheistä sukulaistaan tulemalla hautamuistomerkille tuomalla kynttilä ja tai kukkia mukanaan. Hautakivi voi kertoa monenlaisia asioita mm. muotonsa, kokonsa, materiaalin, merkintöjen, joita voimme yrittää tulkita.Jatka lukemista ”Hautamuistomerkkien kertoma historia”

Sielunhoito

Sielunhoito on tavallisesti kristillisen yhteisön piirissä harjoitettavaa, psyykkiseen kokemistodellisuuteen kohdistuvaa auttamista. Sielunhoito voi sisältää mm. kuuntelemista ja rukousta. Sielunhoito eroaa psykoterapiasta ja ne ovat verrattain epäyhtenäisiä ilmiöitä. Niitä yhdistävät toisiinsa kuitenkin psykologisen tiedon ja menetelmien hyväksikäyttö. Ne poikkeavat toisistaan myös viitekehyksensä ja toimintaympäristönsä suhteen. Sielulla tarkoitetaan fyysisen elämän perustaa, elämän henkeä, joka tekee ihmisten tai eläinten ruumiit eläviksi.Jatka lukemista ”Sielunhoito”

Jengiytyminen

Ihmisillä on tarve kuulua johonkin, jossa hänet hyväksytään ja jopa kannustetaan. Samalla tavalla ajattelevat, samalla asuinseuduilla ja samasta maasta tulevat maahanmuuttajat saavat turvaa toisistaan, kuten suomaliset, jotka ovat muuttaneet Espanjan Aurinkorannikolle jne. Tämän vuoksi syntyy erilaisia jengejä, kuten esimerkiksi katujengejä, jotka koostuvat nuorista järjestäytyneistä ryhmistä, jolla on oma ryhmäidentiteeti ja mahdollisesti heitä yhdistävä nimi, josta heidät tunnistetaanJatka lukemista ”Jengiytyminen”

Oikeaoppisuus

Ihmisille on oikeassa olemisen tarve suuri koskien oikeaoppista politiikkaa, taloutta ja uskonasioissa, tai ylipäänsä olla vain oikeassa, eikä silloin välttämättä luoteta auktoriteetteihin, koska salaliittoteoriat ovat uskottavampia, mutta hämärästi perusteltuja, mikä kiehtoo niissä, kun on tulkinnan mahdollisuuksia. Käsittääkseni opit on annettu ohjeeksi poliittisiin ideologioihin, taloudellisiin toimintamalleihin, sekä uskon asioihin, ei omaksi erilliseksi maailmaksi. Oikean opin pitäisiJatka lukemista ”Oikeaoppisuus”

Manipulointi noituutta?

Manipuloinnilla ymmärretään, että manipuloinnin kohteen ennalta-arvattavien reaktioiden käyttämistä manipuloijan hyödyksi valheiden ja kontrollin avulla. Manipulointia voi tapahtua kaikissa tilanteessa, jossa ihmiset toimivat keskenään, kuten houkutella erilaisiin huijauksiin mukaan taloudellisen hyödyn toivossa jne. Manipuloinnin kohteeksi joutuneesta tuntuu siltä, että hän joutuu tekemään jotain vastoin tahtoaan tai omia etujaan toisen ihmisen hyväksi. Ensimmäinen manipulointi on luettavissa Raamatusta 1Jatka lukemista ”Manipulointi noituutta?”

Enkelit ja henkimaailma

On olemassa käsitys, että ihmisen persoonallisuus elää ihmisruumiissa, jossa asuu sielu, joka käsittää tunteet, älyn jne., sekä henki, joka on näkymätön, niin kuin muukin henkimaailma meille ihmisille, sillä ihmissilmä ei kykene näkemään hengenmaailmaan, kun on vain näkyvään valoon reakoivat silmät, joten hengen maailma on näkymätön. Enkeleitä pidetään henkiolentoina yleisesti. Raamatussa profeetta Elisa pyytää Jumalaa avaamaanJatka lukemista ”Enkelit ja henkimaailma”

Valittu kansa

Olen miettinyt miksi Israelin kansa, joka on joutunut kautta aikojen kärsimään vainoista olemalla Raamatun Jumalan valittu kansa. Valittu kansa tarkoittaa ihmisryhmää, jonka Jumala on valinnut Raamatussa erityisasemaan. Vanhassa testamentissa Jumala valitsi Abrahamin jälkeläiset valituksi kansaksi, jotka saivat asua itsenäisenä kansana omassa maassaan 1. Moos. 12:1, 1 Moos. 22:16-18. 4 Moos. 34:1-18: ”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: ’KäskeJatka lukemista ”Valittu kansa”