Huono-osaisuus

Matti Heikkilä, Kari Vähätalo ”Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos” (Gaudeamus 1994), josta lainaus sivulta 7: ”Sosiaalisen huono-osaisuuden tutkimus syntyi Suomessa 1980-luvulla täyttämään sosiaalipoliittisen tutkimuksen edellisillä vuosikymmenillä jättämää aukkoa. Tämä on varsin tyypillistä yleensäkin uusien tutkimussuuntien syntyvaiheille. Lähtökohtiensa takia uusi suuntaus on tällöin enemmän tai vähemmän kriittisessä ristiriidassa alalle aiemmin vakiintuneen tutkimuksen kanssa. Uudet suuntaukset pyrkivät kuitenkinJatka lukemista ”Huono-osaisuus”

Sukuni vaiheet Tyrnävältä Helsinkiin

Suomalaiset ovat saaneet katsoa MTV:n ”Sukuni salat” TV-ohjelmaa, jossa on mielenkiintoisesti ja yllättävästi tuotu esille unhoon vaipuneita sukulaisia ja heidän tarinoitaan, sekä historiaa. Isäni ja äitini suvun sukututkimukset ovat vielä keskeneräisiä. Sukututkimusta olen harrastanut monia vuosia vuodesta 2000 alkaen ja saanut apua monelta eri taholta. Isäni suvun tiedot perustuvat Tyrnävän seurakunnan antamiin tietoihin ja Marjaana Kauppisen ja JuhaJatka lukemista ”Sukuni vaiheet Tyrnävältä Helsinkiin”

Talous

Talous koskettaa yksilöitä, kuntayhteisöjä, valtioita ja suurempia kokonaisuuksia, kuten EU:ta. Talous liittyy rahan käyttöön, sillä on tuloja ja menoja, jotka pitäisi yrittää pitää hallinnassa ja tasapainossa, ettei tarpeettomasti velkaantuisi ja sen seurauksena veisi tulevaisuuden mahdollisuuksia tulevalta sukupolvelta. Taloudessa suuret pääomien tuotto-odotukset, ahneus ym. saa aikaan ylilyöntejä, joista kaikki kärsivät, kun keinotekoiset kuplat puhkeaa tai pyramidihujauksetJatka lukemista ”Talous”

Elämän pettymykset

Yhteiskunta ei pysty auttamaan kaikissa mahdollisissa ongelmissa, joten meillä pitäisi olla sietokykyä kohdata eteen tulevia vaikeat asiat. Monella ihmisellä on tunne, että ei ole tarpeeksi, kaikkea puuttuu tai on liian vähän, tuntuu ettei mitään olisi koskaan riittävästi, vaikka meillä jo olisi kaikkea toisten mielestä. Kun lapsi syntyy tähän maailmaan, niin hänellä on nälkä ruokaan jaJatka lukemista ”Elämän pettymykset”

EU:ssa kaikki vaikuttaa kaikkeen

Euroopan unionissa (EU) on 27 eurooppalaista jäsenvaltiota ja se on näiden muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto. Euroopan unioni perustettiin sopimuksella Euroopan unionista Maastrichtissä vuonna 1992. Unioniin voivat liittyä kaikki sellaiset Euroopan maat, jotka täyttävät jäsenvaltiolle asetetut demokraattiset ja taloudelliset kriteerit. Euroopan unionin merkittävimpään toimivaltaan kuuluvat muun muassa sisämarkkina-alue, euroalue, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka.  Euroopan unioni eiJatka lukemista ”EU:ssa kaikki vaikuttaa kaikkeen”

Turvapaikkapolitiikka

Turvapaikkapolitiikka koskettaa myös kuntia ja kuntalaisia mm. vastaanottokeskuksissa, kotouttamisessa jne., sekä tuottaa kustannuksia kunnille ja kuntalaisille. Pakolaisia syntyy erilaisten sotien ja ihmisryhmien keskinäisten vihanpidon seurauksina, kun joutuvat jättämään asuinsijansa vainojen tähden tai sotien aiheuttamien hengenvaaran vuoksi. Pakolaisten vastaanottamiseen liittyy kansainvälisiä sopimuksia, kuten Sopimus pakolaisten oikeudellisesta asemasta eli Geneven pakolaissopimus on Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1951 laatima ja vuonna 1967 laajennettuJatka lukemista ”Turvapaikkapolitiikka”

SOTE uudistus

Maakunta- ja soteuudistuksella tarkoitetaan Suomen julkisen hallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon eli sote-palveluiden uudistamista, jonka tarkoituksena on siis siirtää julkisten sote-palveluiden vastuu kunnilta 18 perustettavalle maakunnille. Samassa yhteydessä valmistellaan valinnanvapauslaki, joka antaa palveluiden käyttäjille vapauden valita lain piiriin kuuluvissa palveluissa maakunnan yhtiön, yksityisen yhtiön tai järjestön tuottaman palvelun väliltä. Käsittääkseni tämän Sote-uudistuksen seurauksena lisääntyy byrokratia jaJatka lukemista ”SOTE uudistus”

Mielenterveys

Tiedostusvälineissä on viimeaikoina puhuttu lisääntyvistä mielenterveysongelmista Suomessa. Mielestäni asia on tärkeä, minkä vuoksi olen perehtynyt siihen keräämällä asiasta tietoa, jotta myös itsekkin voisin ymmärtää tätä ongelmaa ja oikealla tavalla suhtautua siihen. En ole asiantuntija, mutta siitä huolimatta asioista voi luoda käsityksen lukemalla mitä aiheesta on kirjoitettu ulottuvillemme. Tehdään tälle asialle jotakin ettei ihmisten tarvitsisi kärsiäJatka lukemista ”Mielenterveys”

Vapaaehtoistyö

Tämän kirjoitukseni tarkoituksena on innostaa ja kannustaa lähtemään omatoimiseen vapaaehtoistyöhön auttamaan apua tarvitsevia omien voimavarojensa mukaan. Monet ovat huolissaan siitä, ettei apua tarvitsevien ihmisten apu menisi perille, kun sitä suurten maailmanlaajuisten organisaatioiden avustusjärjestöjen toimesta jaetaan tiettyjen kriteereiden perusteella. Mielestäni yksityishenkilöiden ja yhdistysten tekemä avustustyö on tehokkaampaa, koska se ei ole etäistä virkamiestyötä, jota on virkamieskuntaaJatka lukemista ”Vapaaehtoistyö”

Lain merkitys yhteiskunnassa

  Pohdin tässä lain olemusta yleisellä tasolla. Armosta puhuttaessa huomataan, ettei armoa tarvita, jos ei ole lakia olemassa, joka kertoo missä kohtaan ollaan tehty väärin ja ollaan armon tarpeessa, eli laki ja armo ovat yhteydessä toisiinsa. Ihmiset ja yhteiskunta tarvitsee lakeja, jotta tietäisivät mikä on sopivaa ja mikä sopimatonta käytöstä, sekä laki suojelee ihmisiä väärinkäytöksiltäJatka lukemista ”Lain merkitys yhteiskunnassa”