EU:ssa kaikki vaikuttaa kaikkeen

Euroopan unionissa (EU) on 27 eurooppalaista jäsenvaltiota ja se on näiden muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto. Euroopan unioni perustettiin sopimuksella Euroopan unionista Maastrichtissä vuonna 1992. Unioniin voivat liittyä kaikki sellaiset Euroopan maat, jotka täyttävät jäsenvaltiolle asetetut demokraattiset ja taloudelliset kriteerit. Euroopan unionin merkittävimpään toimivaltaan kuuluvat muun muassa sisämarkkina-alue, euroalue, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka.  Euroopan unioni eiJatka lukemista ”EU:ssa kaikki vaikuttaa kaikkeen”

Turvapaikkapolitiikka

Turvapaikkapolitiikka koskettaa myös kuntia ja kuntalaisia mm. vastaanottokeskuksissa, kotouttamisessa jne., sekä tuottaa kustannuksia kunnille ja kuntalaisille. Pakolaisten vastaanottamiseen liittyy kansainvälisiä sopimuksia, kuten Sopimus pakolaisten oikeudellisesta asemasta eli Geneven pakolaissopimus on Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1951 laatima ja vuonna 1967 laajennettu sopimus pakolaisten oikeudellisesta asemasta. Sopimuksessa on määritelty yksityiskohtaisesti, kuka on pakolainen ja minkälaiset oikeudet ja velvollisuudet hänelle kuuluvat sopimuksen allekirjoittajavaltioissa.Jatka lukemista ”Turvapaikkapolitiikka”

SOTE uudistus

Maakunta- ja soteuudistuksella tarkoitetaan Suomen julkisen hallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon eli sote-palveluiden uudistamista, jonka tarkoituksena on siis siirtää julkisten sote-palveluiden vastuu kunnilta 18 perustettavalle maakunnille. Samassa yhteydessä valmistellaan valinnanvapauslaki, joka antaa palveluiden käyttäjille vapauden valita lain piiriin kuuluvissa palveluissa maakunnan yhtiön, yksityisen yhtiön tai järjestön tuottaman palvelun väliltä. Käsittääkseni tämän Sote-uudistuksen seurauksena lisääntyy byrokratia jaJatka lukemista ”SOTE uudistus”

Mielenterveys

Tiedostusvälineissä on viimeaikoina puhuttu mm. urheilijoiden huomiota herättävistä ja lisääntyvistä mielenterveysongelmista, mikä koskee ilmeisesti myös koko kansaa. Tämä laittaa miettimään, kuinka tämän ongelman voisi ennaltaehkäistä, jopa selättää ja mitä voisi tehdä, kuin etsiä vain sopivaa lääkettä, kuten MOT TV-ohjelmassa sitä käsiteltiin https://areena.yle.fi/1-50278143 Ylen aamussa Riku Siivonen kertoi terapiapalveluista, joita voisi antaa myös tavalliset ihmiset kuuntelemalla jaJatka lukemista ”Mielenterveys”

Vapaaehtoistyö

Tämän selvityksen tarkoituksena on innostaa ja kannustaa lähtemään omatoimiseen vapaaehtoistyöhön voimavarojensa mukaan. Monet ovat huolissaan siitä, ettei apua tarvitsevien ihmisten apu menisi perille, kun sitä suurten maailmanlaajuisten organisaatioiden avustusjärjestöjen toimesta jaetaan tiettyjen kriteereiden perusteella. Mielestäni yksityishenkilöiden ja yhdistysten tekemä avustustyö on tehokkaampaa, koska se ei ole etäistä virkamiestyötä, jota on virkamieskuntaa pyörittämässä, ja byrokratian rattaisiinJatka lukemista ”Vapaaehtoistyö”

Lain merkitys yhteiskunnassa

  Pohdin tässä lain olemusta yleisellä tasolla kristillisen vakaumuksen omaavana. Armosta puhuttaessa huomataan, ettei armoa tarvita, jos ei ole lakia, joka kertoo missä ollaan tehty väärin ja ollaan armon tarpeessa, eli laki ja armo ovat yhteydessä toisiinsa. Ihmiset ja yhteiskunta tarvitsee lakeja, jotta tietäisivät mikä on sopivaa ja mikä sopimatonta käytöstä, sekä laki suojelee ihmisiäJatka lukemista ”Lain merkitys yhteiskunnassa”

Helsinki

Vanhempani muuttivat Helsinkiin Tyrnävältä ja Ilomantsista 1950 -luvulla ja isäni rakensi omakotitalon Helsingin Tapanilaan 1960-luvun alussa, mutta siihen asti asuttiin junavaunussa samalla tontilla. Synnyin Helsinkiin 1955. Syntyperäisenä helsinkiläisenä minua kiinnostaa Helsingin historia ja sen menestys, jota olen oheisessa selvityksessä tuonut esille erilaisia lähteitä tutkimalla. Kaupunginosana Malmi ja Tapanila ovat hyvin tuttuja ja Vuosaari on tulossaJatka lukemista ”Helsinki”

Pentti Mattila poliitikkona!

  Politiikka on pääsääntöisesti lakien säätämistä, sekä yhteisten asioiden hoitoa niin, että koko kansa voisi siitä hyötyä, ettei ajeta pelkästään pienten marginaaliryhmien etuja koko kansan kokonaisuuden kustannuksella. Verovaroja täytyy käyttää harkiten ja todelliseen tarpeeseen, joka edistää hyvinvointia ja yritteliäisyyttä saajissaan, ei siksi, että olisi vain jaettavaa niille, jotka voivat tehdä työtä toimeentulonsa eteen, vaan niille,Jatka lukemista ”Pentti Mattila poliitikkona!”

Työn tekemisen tärkeys

Monet pitää työn tekemistä ja ahkeruutta luterilaisena hyveenä, vaikka se on Raamatullinen periaate, jonka uskonpuhdistus toi taas arvoonsa. Työn tekeminen on yksi ihmisen perustarpeista ja työn puuttuminen elämästä tuo ongelmia pitkästymisen ja toimettomuuden seurauksena. Työllä ja yrittämisellä on suuri merkitys yhteiskunnan hyvinvointiin ja sen jakamiseen myös niille, jotka tarvitsevat sitä eri syistä johtuen. Muistan ajan,Jatka lukemista ”Työn tekemisen tärkeys”

Ammattikoulutus

Ammattikoulutuksen juuret Ammattikoulutuksen juuret ja vaiheet kiinnostavat minua, sillä olen ollut ammattikoulun opettajana 28 vuotta. Viimeinen suuri uudistus oli ammatillisen koulutuksen reformi, jossa koulutusta siirretään kouluista työpaikoille opettajien valvonnassa. Länsimainen koulutus on alkanut yleensä Luostarikouluista (scholae monasticae tai scholae clausrales) olivat eurooppalaisten luostarien yhteydessä toimineita kouluja. Ne olivat ainoita kouluja ja keskiajan lopulla niillä oli keskeinen asema tuomiokirkko- jaJatka lukemista ”Ammattikoulutus”