Lukupiiri

Lukupiiri on kirjojen lukemista ja kirjojen sisällöstä keskustelevien, sekä harrastavien ihmisten yhteisö. Lukupiirissä ryhmä ihmisiä kokoontuu tavallisesti säännöllisesti keskustelemaan etukäteen sovitusta kirjasta, jonka ryhmäläiset ovat lukeneet ennen tapaamista. Lukupiirissä voidaan arvioida myös kirjan painoteknisiä ja taiteellisia eli typografisia ominaisuuksia, kuten materiaalien valinnan onnistuneisuus, kirjasinvalinnat, sivun marginaalit jne. Lukupiiri voi kokoontua tarkoitukseen sopivassa tilassa, ystävien kesken tai internetin välitykselläJatka lukemista ”Lukupiiri”

Tapaninpäivä

Tapaninpäivää vietetään 26 joulukuuta Stefanoksen muistoksi: Ap.t. 6:8- 15 sanotaan: ”Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. Silloin muutamat miehet ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan; toiset näistä kuuluivat niin sanottuihin vapautettujen, kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogiin, toiset olivat kotoisin Kilikiasta ja Aasian maakunnasta. Mutta Hengen voimalla hän puhui viisaasti,Jatka lukemista ”Tapaninpäivä”

Abraham

Minua on aina kiinnostanut Abrahamin elämäntarina, mikä sai Kaldean Urista kotoisin olevan pakana  Abramin lähtemään tutun kansansa, sukulaistensa ja jumaliensa keskeltä tuntemattomille seuduille.  Abramista perheineen tuli vaeltava paimentolainen teltoineen, kun jätti sivistyksen asunnot ja kulttuurin taakseen. Mikä sai Abramin luottamaan Jumalan puheeseen niin, että toimi Jumalan puheen mukaan, ja se kerrotaan Raamatussa 1 Moos. 1Jatka lukemista ”Abraham”

Sukututkimus

Jo muinaisilla hallitsijoilla ja muilla merkkihenkilöillä on jo kautta historian ollut tarvetta selvitellä sukulaisuussuhteitaan. Asia oli tärkeä periytyvien arvonimien johdosta. Muinaisilla hallitsijoille oli myös tarve todistaa sukututkimuksella polveutuvansa merkittävistä, jopa yhteytensä jumaliin esi-isinään ja oikeuttaan näin omaan valta-asemansa. Sukututkimuksen tekijältä saatettiin tällöin edellyttää jo valmiiksi määritetyn polveutumisen todistelua. Tällaisilla vääristellyillä sukupuilla on historiallinen arvonsa, mutta tieteellisenJatka lukemista ”Sukututkimus”

Aluevaalit

Suomeen on saatu aikaan uudet hyvinvointialueet, joissa päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja. Maakunta- ja soteuudistuksella tarkoitetaan Suomen julkisen hallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon eli sote-palveluiden uudistamista, jonka tarkoituksena on siisJatka lukemista ”Aluevaalit”

Mitä profetoiminen on?

Profeettoja ei tavata ainoastaan siellä, missä Jumalaa palvellaan Raamatun mukaan, vaan kyseessä on yleinen uskonnollinen ilmiö. Eri uskontojen piirissä tavataan miehiä ja naisia, joiden katsotaan voivan nähdä tulevaisuuteen ja ennustaa tulevia asioita ja tapahtumia. Suomen sana profeetta tulee kreikan sanasta, joka merkitsee puhua edessä, sanoa julki; ennustaa, joka usein on käännetty se, joka sanoo edeltäpäinJatka lukemista ”Mitä profetoiminen on?”

Gospel kahvila

Olen saanut sydämelleni Gospel kahvila ajatuksen, mikä voisi edistää meidän kaikkien henkistä hyvinvointiamme. Ihmisillä on tapana rajata ystäväpiiriänsä siten ettei kaikki mahdu mukaan tai eivät edes ansaitse ystävyyttämme monista eri syistä, minkä takia joistakin tulee syrjittyjä. Syrjään jääneestä saattaa tulla yksinäinen, kuten eräs opiskelija sanoi minulle, että hän on pahis, eikä kukaan halua olla hänenJatka lukemista ”Gospel kahvila”

Kutsu – kutsumus

Jeesus kutsuu meitä jokaista tavalla tai toisella, kuten opetuslapsiaan seuraamaan itseään. Meidän tehtävämme on vastata kutsuun myöntävästi tai torjua se. Myönteinen vastaus tekee meistä Jumalan lapsia. Toteuttaessaan pelastussuunnitelmiaan yksittäisten ihmisten tai ryhmien välityksellä Jumala lähtee aina liikkeelle kutsusta. Kutsuun sisältyy sekä tiedon antaminen että kehotus kääntymykseen, Kutsulla on Vanhassa testamentissa perustava merkitys Israelin olemassaololle jaJatka lukemista ”Kutsu – kutsumus”

Mitä parannuksenteko on?

Ihmisille on luonnostaan taipumus parantaa elämäänsä ja suorituksiaan, sillä emme ole täydellisiä ja tietomme on kovasti vajavaista. Monet teollisuuden laatujärjestelmät perustuvat jatkuvaan prosessin parantamiseen. Muistan ajan eräässä seurakunnassa, joka halusi olla etsijäystävällinen seurakunta mahdollisille uusille vierailijoille seurakunnassa. Olin hämmästynyt, kun kuulin, että Jumalan Hengen läsnäolo piti piilottaa, ettei Herran Henki saisi aikaan mitään hämmennystä taiJatka lukemista ”Mitä parannuksenteko on?”

Rukoileminen

Rukous sanana vie ajatukset eri uskontojen maailmaan. Ihmisellä on syvä, luontainen tarve rukoilla eli tehdä pääsääntöisesti anomuksia Jumalalleen, jotta saisi tarvitsevansa avun, myös puhumalla loitsuja pidettyjä sanontoja pyritään vaikuttamaan asioiden kulkuun. Rukousten tarkoituksena on saada suojaa tai apua uhkaavia vaaroja vastaan tai menestystä elämäänsä. Useimmissa uskonnoissa esiintyy rukousta jossain muodossa. Rukoileminen ilmaisee, että olemme riippuvaisia Jumalasta,Jatka lukemista ”Rukoileminen”