Jengiytyminen

Ihmisillä on tarve kuulua johonkin, jossa hänet hyväksytään ja jopa kannustetaan. Samalla tavalla ajattelevat, samalla asuinseuduilla ja samasta maasta tulevat maahanmuuttajat saavat turvaa toisistaan, kuten suomaliset, jotka ovat muuttaneet Espanjan Aurinkorannikolle jne. Tämän vuoksi syntyy erilaisia jengejä, kuten esimerkiksi katujengejä, jotka koostuvat nuorista järjestäytyneistä ryhmistä, jolla on oma ryhmäidentiteeti ja mahdollisesti heitä yhdistävä nimi, josta heidät tunnistetaanJatka lukemista ”Jengiytyminen”

Oikeaoppisuus

Ihmisille on oikeassa olemisen tarve suuri koskien oikeaoppista politiikkaa, taloutta ja uskonasioissa, tai ylipäänsä olla vain oikeassa, eikä silloin välttämättä luoteta auktoriteetteihin, koska salaliittoteoriat ovat uskottavampia, mutta hämärästi perusteltuja, mikä kiehtoo niissä, kun on tulkinnan mahdollisuuksia. Käsittääkseni opit on annettu ohjeeksi poliittisiin ideologioihin, taloudellisiin toimintamalleihin, sekä uskon asioihin, ei omaksi erilliseksi maailmaksi. Oikean opin pitäisiJatka lukemista ”Oikeaoppisuus”

Manipulointi noituutta?

Manipuloinnilla ymmärretään, että manipuloinnin kohteen ennalta-arvattavien reaktioiden käyttämistä manipuloijan hyödyksi valheiden ja kontrollin avulla. Manipulointia voi tapahtua kaikissa tilanteessa, jossa ihmiset toimivat keskenään, kuten houkutella erilaisiin huijauksiin mukaan taloudellisen hyödyn toivossa jne. Manipuloinnin kohteeksi joutuneesta tuntuu siltä, että hän joutuu tekemään jotain vastoin tahtoaan tai omia etujaan toisen ihmisen hyväksi. Ensimmäinen manipulointi on luettavissa Raamatusta 1Jatka lukemista ”Manipulointi noituutta?”

Enkelit ja henkimaailma

On olemassa käsitys, että ihmisen persoonallisuus elää ihmisruumiissa, jossa asuu sielu, joka käsittää tunteet, älyn jne., sekä henki, joka on näkymätön, niin kuin muukin henkimaailma meille ihmisille, sillä ihmissilmä ei kykene näkemään hengenmaailmaan, kun on vain näkyvään valoon reakoivat silmät, joten hengen maailma on näkymätön. Enkeleitä pidetään henkiolentoina yleisesti. Raamatussa profeetta Elisa pyytää Jumalaa avaamaanJatka lukemista ”Enkelit ja henkimaailma”

Valittu kansa

Olen miettinyt miksi Israelin kansa, joka on joutunut kautta aikojen kärsimään vainoista olemalla Raamatun Jumalan valittu kansa. Valittu kansa tarkoittaa ihmisryhmää, jonka Jumala on valinnut Raamatussa erityisasemaan. Vanhassa testamentissa Jumala valitsi Abrahamin jälkeläiset valituksi kansaksi, jotka saivat asua itsenäisenä kansana omassa maassaan 1. Moos. 12:1, 1 Moos. 22:16-18. 4 Moos. 34:1-18: ”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: ’KäskeJatka lukemista ”Valittu kansa”

Avioliitto

Eri meidioissa käydyt keskustelut ovat hämmentäneet kovasti, minkä vuoksi olen koonnut tarjolla olevasta aineistosta selvityksen siitä mitä avioliitto voisi olla tarkoittaa. Monet avioliitot tarvitsevat apua, sillä monet avioliitot kariutuvat eroon, kun opetusta avioliitossa elämisestä ei ole ollut, vaan jokainen on siinä oman onnensa seppänä. Avioliitto on määrämuodoin vahvistettu kahden ihmisen välisen yhteiselämän muoto. Avioliiton osapuolia kutsutaan aviopuolisoiksi eli puolisoiksi.Jatka lukemista ”Avioliitto”

Kirous, kiroaminen

Minua on mietityttänyt sana kirous, sekä kiroamisen tarkoitus ja merkitys, miksi niin tehdään. Ihmiset eivät tule toimeen eritavalla ajattelevien ja toimivien kanssa ja jopa voidaan olla kateellisia, jolloin halutaan kirota toinen epäonnistumaan ja menettämään kateutta aiheuttavat asiat.  Kirous voi olla ääneen lausuttu toivomus tai opittu maaginen esim. shamaanien rituaali, jossa loitsimalla tai jollain muulla toiminnolla kutenJatka lukemista ”Kirous, kiroaminen”

Exodus

Exodus on kreikkaa ja tarkoittaa lähtöä. Mooseksen toisen kirjan nimi, koska tässä kirjassa kuvataan israelilaisten Egyptistä lähtöä. Kirjan 18 alkulukua käsittelee orjuuden aikaa. Mooseksen kasvatusta vapauttajaksi, lähtöä ja erämaanmatkaa Siinaille. Loppuosassa on tärkein Siinailla tehty liitto ja lain antaminen, lait, jotka sisältyvät ’liiton kirjaan’, 2. Moos. 20-24, ynnä ilmestysmajan rakentaminen. Jaakobin perheestä on nyt tullutJatka lukemista ”Exodus”

Kuningas Salomo

Raamatun kuningas Salomo on yksi tunnetuimmista Raamatun henkilöistä. Raamatussa  1. Aik. 22:9 todetaan hänen olevan ”rauhan mies”, Daavidin ja Batseban poika, Israelin 3:s kuningas, jonka historia kerrotaan 1. Kun. 1-11 ja 2. Aik. 1-9.  Naatanin ja Batseban vaikutuksesta Salomo pääsi vanhemman velipuolensa Adonian asemesta valtaistuimelle ja hallitsi n. 972-931/30 eKr. Salomon hallituksen loistavin saavutus oliJatka lukemista ”Kuningas Salomo”

Eksytys, eksyttää

Nykyajan ihmisille on epäselvää mistä kristinuskossa on kysymys, koska media ja kulttuuri, joka kieltää enevässä määrin Jumalan olemassaolon, on syrjäyttänyt ihmisten mielenkiinnon isien uskoa kohtaan. Uudessa testamentissa kutsutaan tätä kehitystä eksytykseksi ja tiedostetaan eksytysten väistämättömyys. Sekä Jeesus, että apostolit varoittavat uskovia niistä. Kristityt ovat menneet mukaan joogaan ja käyttävät tarot kortteja saadakseen johdatusta jne. jaJatka lukemista Eksytys, eksyttää