Mitä profetoiminen on?

Profeettoja ei tavata ainoastaan siellä, missä Jumalaa palvellaan Raamatun mukaan, vaan kyseessä on yleinen uskonnollinen ilmiö. Eri uskontojen piirissä tavataan miehiä ja naisia, joiden katsotaan voivan nähdä tulevaisuuteen ja ennustaa tulevia asioita ja tapahtumia.

Raamatussa profetoiminen ilmenee hyvin monimuotoisena. Se hallitsee vanhan liiton ilmoitushistoriaa. On tärkeätä ymmärtää Raamatun mukaisen profetoimisen erilaisuus verrattuna sellaiseen profetoimiseen, mikä ei ole lähtöisin Herran Hengestä. Raamatun ilmoitushistoriassa käydään ankaraa kamppailua oikean (Jumalalle uskollisen) ja väärän ennustamisen välillä.

Suomen sana profeetta tulee kreikan sanasta, joka merkitsee puhua edessä, sanoa julki; ennustaa, joka usein on käännetty se, joka sanoo edeltäpäin (näkijä), se jolla on jumalallinen kyky nähdä tulevaisuuteen. Kreikkalaisessa kulttuuripiirissä nämä sanat liittyvät Kreikan oraakkelilaitoksen käsitteistöön. Profeetta on henkilö, joka julista ja ilmoittaa jumalallisen tahdon vastauksena esitettyihin kysymyksiin. Hän tuo julki oraakkelisanoman ja toimii siten välittäjän tehtävässä. Oraakkeliprofeetat antoivat hurmostilassa tavoittamansa inspiraation (innoituksen) vallassa jumalallisia vastauksia kysymyksiin, jotka koskivat elämän eri aloja: yksityisasioita, politiikkaa ja uskontoa. He puhuivat vain heiltä kysyttäessä.

Raamatussa Ap.t. 2:14-21 mainitaan, että Jumalan henki vuodatetaan, niin profetaalisuudesta tulee normaalia, mikä aiemmin oli harvinaista: ”Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: ”Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: ’Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’”

John Bevere ”Näinkö sanoo Herra?” (KKJMK Oy 2008), josta lainaus sivulta 36: ”Ensimmäinen maininta sanasta profeetta Raamatussa on viittauksessa Aabrahamiin ja se löytyy kohdasta 1. Moos. 20:7. Jumala varoitti Abimelekia: ’Niin anna nyt miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on profeetta.’ Kun me ajattelemme Aabrahamia, mieleemme ei ensimmäisenä tule sana profeetta. Me emme pidä häntä sellaisena, koska emme näe hänen ennustavan tulevia tapahtumia, mutta Jumala näki hänet sellaisena. Tämä paljastaa välittömästi väärinkäsityksen tai rajoituksen, joka meillä on profeetoista. Anamme nyt Raamatun tarjota oikean kuvauksen profeetasta. Aabrahamiin viittaava hebreankielinen sana profeetta on nabi. Se on yleisin Vanhassa testamentissa käytetty profeettaa vastaava sana, ja esiintyy siellä yli kolmesataa kertaa… Kun nabi esiintyy seuraavan kerran Raamatussa, sanasta annetaan eräänlainen yleiskatsaus. 2. Mooseksen kirjan 7:1:stä luemme: Niin Herra sanoi Moosekselle: ’Katso, minä asetan sinut jumalaksi faaraolle, ja veljesi Aaron on oleva sinun profeettasi.’ Tapaus seuraa välittömästi sitä, kun Mooses on kertonut kyvyttömyydestään puhua selkeästi ja väittänyt, ettei hän voi esiintyä faraon edessä Jumalan puhemiehenä. (2. Moos. 4:10-16). Vaikka se ei miellyttänyt Jumalaa, hän silti nimitti Aaronin (Mooseksen vanhemman veljen) Mooseksen edustajaksi. Hän selitti: Ja hän on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulle suuna, ja sinä olet oleva hänelle Jumalana. 2. Moos. 4:16. Näistä kahdesta sanankohdasta me voimme vetää yleisen profeetan määritelmän. Mooseksella oli sanoma, mutta Aaron oli hänen äänensä. Jumala sanoi, että Aaron olisi profeetta, puhemies, Moosekselle. Profeetan määritelmä löytyy sen funktiosta: Profeetta on se, joka puhuu toisen puolesta, tai se, joka lainaa äänensä toiselle.. Käsitys profeetasta tulevaisuuden ennustajana on erheellinen… Raamattu kertoo, että kun Jeesus nousi kuolleista, hän asetti palvelulahjat tai virat seurakuntaan sen rakentamiseksi ja vahvistamiseksi Ef. 4:11-14 ’Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäksensä pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyden iän määrään.’ Huomaa, että Jeesus on se, joka asettaa ihmiset näihin virkoihin. Henkilö ei itse valitse tehtävää itselleen.”

Veli Andreas ”Veljiä etsimässä” (Kuva ja Sana 1998) lainaus sivulta 39 alkaen: ”Jos haluamme muuttaa maailmaa Jumalan tahdon mukaan. meidän on aloitettava kuuntelemalla Hänen Sanaansa, jonka Hän on puhunut Raamatun kautta. Monta kertaa luen Vanhasta testamentista: ’Ja Herran sana tuli’ jollekin profeetalle. Profeettojen työnä oli kuunnella, mitä Jumala sanoi, ja sitten julistaa sitä sekä sanoin että teoin, minne ikinä Jumala heidän käskikin mennä. Useimmat Raamatun profeetat eivät olleet saaneet varsinaista koulutusta eivätkä olleet sivistyneitä miehiä, jotka saivat kutsumuksen viimeisenä opiskeluvuotenaan. Valtaosa heistä oli tavallisia ihmisiä – kuten sinä ja minä – jotka seurasivat Jumalaa jokapäiväisessä elämässään. Mutta kun he julistivat Jumalan lähettämää viestiä, he kykenivät silti nousemaan ja murskaamaan kokonaisia valtakuntia. Heidän julistustyöllään oli suuri vaikutus. Tämän päivän profeetallisuus ei vaadi sitä, että saamme kuulijoiksemme maailman johtajia. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että noudatamme Jeesuksen suurta lähetysnäkyä ’menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni’ (Matt. 28:19). Me teemme sen Raamatun kautta saamastamme Pyhän Hengen kehotuksesta. Olemme toisin sanoen profeetallisia, kun täytämme kolme ehtoa:

  1. Tunnemme Jumalan ja Hänen ominaisuutensa Raamatun opetusten mukaan.
  2. Meillä on viesti, joka vaikuttaa ihmisten elämään
  3. Meillä on paikka, jossa se on sanottava

Koska Vanhan testamentin profeetoilla ei ollut Raamattua, heidän oli kuultava viestinsä suoraan Jumalalta. Nykyään me voimme lukea Hänen kirjoitettua Sanaansa, jotta tuntisimme Hänet ja Hänen tahtonsa meitä kohtaan. Kun tyydytämme tarpeemme Raamatun sanan ja rukouksen avulla, suhteemme Kristukseen syvenee, ja Raamatun kautta Hän alkaa vaikuttaa meihin ja osoittaa, miten ja missä Hän haluaa meidän ilmoittavan Hänen viestinsä. Jumala puhui minulle ensimmäisellä matkallani kommunistimaailmaan kahden Ilmestyskirjan 3. luvun jakeen kautta. ’Vahvista jäljellejääneitä’. Hän sanoo Sardeen kamppailevalle seurakunnalle jakeessa 2. Jakeessa 8 Hän ilmoitti Filadelfian seurakunnalle: ’Minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea.’  Kummassakaan näissä jakeessa ei sanota: ’Andreas, määrään sinut salakuljettamaan Raamattuja Venäjälle.’ Mutta koska jo tutkin Raamattua, rukoilin ja kerroin uskostani ympärillä oleville ihmisille ja olin halukas menemään, minne ikinä Jumala sitten halusikin minun menevän, nuo jakeet herättivät minut tajuamaan kristittyjen suunnattomat tarpeet rautaesiripun takana.”

Perry Stone ”Unet ja näyt” (Kuva ja Sana 2012), josta lainaus sivulta 76: ”Kirjoittaessani hengellisten unien merkityksestä haluan tehdä erittäin selväksi, ettei meidän tule elää elämäämme unien vaan Jumalan Sanan mukaan. Jumalallinen uni tai näky on aina sopusoinnussa kirjoitetun Sanan kanssa ja yhdenmukainen Jumalan tahdon kanssa elämäämme varten. Raamattu ilmoittaa selvästi, että jotkut itsensä profeetaksi julistaneet henkilöt yrittävät manipuloida viattomia ja rehellisiä ihmisiä valheellisella sanalla ja unella… Paavali kirjoitti Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessään, luvussa 14, että uskovat voivat puhua ’ilmestyksen’ sanoilla (jakeet 6 ja 26). Kreikaksi tämä sana on apokalupsis ja viittaa johonkin piilossa olevaan, joka tulee ilmi ja tehdään tiettäväksi. Kristus rohkaisi ennen kärsimystään, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan opetuslapsiaan lupaamalla, että lähtiessään heidän luotaan Hän lähettäisi ’toisen Puolustajan’, Pyhän Hengen (Joh. 14:16; 16:17). Pyhä Henki tulisi ’opettamaan… kaikki ja muistuttamaan… kaikesta, minkä minä olen teille sanonut’ (Joh. 14:26) – ja: ’tulevaiset hän teille julistaa’ (Joh. 16:13). ”

 Raamatun Vanha ja uusi liitto ovat sisäiseltä olemukseltaan yhtä. Siksi UT:ssa viitataan jatkuvasti VT:n profeettoihin ja heidän sanoihinsa, etenkin silloin kun kyseessä ovat ennustukset ja niiden täyttyminen.

UT:n profetia on samanlaista kuin VT:n siinä suhteessa, että sen pääpaino ei ole suinkaan ennustuksissa, vaan Jumalan tahdon julistamisessa kulloinkin käsillä olevassa ajassa. Paavali ja Barnabas kutsuttiin tehtäväänsä profetian välityksellä, Ap.t. 13:2. Timoteus asetettiin virkaansa profeetallisin sanoin, 1Tim. 1:18, ja hän sai tällöin armolahjan, profetoimisen armolahjaa selostettaessa korostetaan, että rakentaminen, kehottaminen ja lohduttaminen kuuluvat tämän lahjan sielunhoidolliseen puoleen ja ovat sille ominainen piirre – vanhatestamentillisen linjan mukaisesti. UT:n profeetallinen julistus voi olla myös tuomitsevaa, kun se paljastaa salattuja syntejä,

Myös UT:ssa profetoiminen, samoin kuin kielillä puhuminen, voi tapahtua hurmostilassa. Ei ole kuitenkaan kyse siitä, että minätietoisuus sammuisi ja että profeetan minä samastuisi jumaluuteen. Profeetta on itsenäinen persoona, joka on pelkkä vastaanottaja suhteessa Jumalaan. Hän ottaa vastaan Jumalan sanan ja välittää ilmoituksen seurakunnalle. Paavalin mukaan profeetta hallitsee omaa tietoista minäänsä. Hän voi profetoidessaan keskeyttää puheensa heti, kun joku toinen saa ilmestyksen. Kun kaksi tai kolme profeettaa on puhunut, saavat muut profetoida, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta, 1Kor. 14:29-33. Profeetta ei voi määrätä ilmoituksen sisältöä, mutta sanoman esille tuomisen ajankohta on välittäjän vallassa, jotta järjestys säilyisi seurakunnassa.

Profetointi on alistettava seurakunnan arvioitavaksi. Sen hengellinen luotettavuus tulee voida vahvistaa, jotta vältyttäisiin vääriltä profetioilta. Tämä voi tapahtua nimenomaan siten, että toiset läsnäolevat profeetat arvostelevat äänessä olevan profeetan sanoman. Uuden Testamentin kirjoituksista saa kokonaisuutena ottaen voimakkaasti sen vaikutelman, että profeetoilla on ollut alkuseurakunnassa suuri merkitys. Ilmestyskirja eroaa selvästi muista UT:n kirjoista profeetallisen sisältönsä ansiosta. Myös apostolisen ajan jälkeiset lähteet kertovat profeettojen asemasta ja merkityksestä. Samalla ne kuitenkin viittaavat väärien profeettojen yhä suurempaan vaikutukseen. Tämä heikensi profetian lahjan arvostusta, kun taas opetusviran merkitys kasvoi.

Bileam Beorin poika

Bileam Beorin poika, joka asui Mesopotamian Petorissa, 5 Moos. 23:4.  Hän kuului ehkä midianilaisiin, 4 Moos. 31:8, mutta hänellä oli ilmeisesti vain tietoa ainoasta oikeasta Jumalasta. Hänen maineensa näkijänä ja profeettana oli laajalti tunnettu. Kun israelilaiset olivat leiriytyneet Mooabin tasangoille, solmi mooabilaisten kuningas Baalak liiton midianilaisten kanssa Israelia vastaan. Hän lähetti sen jälkeen Bileamille viestin, joka sisälsi käskyn tulla ja kirota Israelin heimot. Baalakin lähettiläillä oli mukanaan tietäjänpalkka. Bileam kysyi neuvo Jumalalta, joka kielsi Bileamia menemästä, joten Bileam kieltäytyi tulemasta. Baalak lähetti silloin hänelle uuden viestin. Lopulta Herra salli hänen tulla lähettiläisen mukana, sillä Bileam oli jo sydämessään päättänyt lähteä, mutta muodon vuoksi kysyi vielä Jumalalta neuvoa, joten Jumala käski menemään ja samalla häntä toimimaan vain Hänen ohjeidensa mukaan. Matkalla se aasi, jolla Bileam ratsasti, näki Herran enkelin. Aasi väistyi silloin syrjään ja kieltäytyi kulkemasta eteenpäin. Kurituksesta huolimatta aasi kieltäytyi kolme kertaa jatkamasta. Herra avasi lopulta aasin suun, ja se puhui Bileamille. Samalla Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki enkelin, joka seisoi tiellä miekka paljastettuna. Silloin Bileam lankesi kasvoilleen Herran enkelin eteen. Enkeli kehotti Bileamia jatkamaan matkaa, mutta puhumaan vain mitä Herra käski hänen puhua.

Saavuttuaan perille Bileam uhrasi Baalakin kanssa kahdessa eri paikassa, mutta molemmilla kerroilla Bileamin oli kiroamisen sijasta Herran tahdon mukaan siunattava Israelia. Baalak moitti Bileamia ja vei tämän kolmanteen paikkaan, jossa he uhrasivat uudelleen. Bileam siunasi tällöin Israelia kolmannen kerran. Baalak suuttui kovasti, mutta Bileamin selitti, että hän saattoi puhua vain sen minkä Herra käski. Sen jälkeen hän ennusti, että Israelista nousisi kuningassuku, jonka voima olisi suurimmillaan Messiaassa ja jonka aikana kaikki Jumalan viholliset murskattaisiin, 4 Moos. 23, 24.

Kun israelilaisten ja midianilaisten välillä syttyi myöhemmin sota. Bileam asettui jälkimmäisten puolelle ja kaatui taistelussa, 4 Moos. 31:8. 

Bileamista puhutaan myös UT:ssa. Hänet esitetään varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka hankitaan aineellista voittoa profeetan lahjan avulla, 2 Piet. 2:15, Juud. 1:11, sekä ansojen virittämisestä Jumalan kansalle, Ilm. 2:14.

Esimerkki profetiasta:

Linkkejä:

Lähteet:

Digi IRT

Kirjallisuutta:

John Bevere ”Näinkö sanoo Herra?” (KKJMK Oy 2008)
Perry Stone ”Unet ja näyt” (Kuva ja Sana 2012)
Sid Roth ”Yliluonnollista” (Kuva ja Sana 2011)

Julkaissut Pentti Mattila

Koko elämäni ajan olen ollut kirjapainoalan eri tehtävissä alan yrityksissä Helsingissä. Painajaksi valmistuin 1974 Käpylän ammattikoulusta. Kirjapainoalan teknikoksi valmistuin 1985 Helsingin teknillisestä koulusta. Olen toiminut vuodesta 1990 painoviestintäalan opettajana, nykyään media-alan. Jyväskylässä pätevöidyin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajaksi. Erilaisissa vapaaehtoistöissä olen ollut vuodesta 1997 alkaen vieraillen lastenkodeissa Venäjällä ja Intiassa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: