Messiaaninen juutalaisuus

Olen jonkun verran törmännyt käsitteeseen messiaaninen juutalaisuus, johon olen yrittänyt löytää merkitystä, eli tässä on vastaus siihen, sillä kokosin aiheesta aineistoa: Messiaaniseksi juutalaisuudeksi kutsuttu liike alkoi muodostua kuitenkin vasta 1800-luvulla englanninkielisessä maailmassa luoden pohjan nykyajan messiaanisille liikkeille.

Olen vieraillut talvella 2023 New Yorkin Brooklynissä ystävieni mukana Beth Sar Shalom Chosen People messiaanisessa seurakunnassa. Seurakunnam kokouksissa osa seremonioista on Hebrean kielellä. Tilaisuus alkoi Jeesus messiaan ylistyksellä, kuten muissakin kristillisissä seurakunnissa. Opetusosuudessa opetettiin Raamatun Sanan pohjalta, miksi gospel- eli hyvät uutiset kuuluu viedä aina ensin juutalaisille ja vasta sitten pakanakansoille. Tämä on Jumalan antama periaate, jota apostoli Paavali noudatti aina, eli etsi lähetysmatkoillaan ensin synagoogan tai juutalaisia joille kertoi ensin hyvät uutiset Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan, mutta jos sitä ei otettu vastaan, niin hän jatkoi pakanoiden keskelle. Tämä on Jumalan antama periaate, kuten sekin, että Jumala valitsi Aabrahamin jälkeläiset kansakseen, jolle ilmoittaa tahtonsa ja suunnitelmansa. Roomalaiskirje 1:16 ”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.”

Apostolien teoissa apostoli Paavalin voidaan olettaa olleen messiaaninen juutalainen ja hän kuvaa itseään näin Ap.t. 24:14-15: ”Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.’”

Don Finto ”Sinun kansasi on minun kansani- Israel, juutalaiset ja kristillinen seurakunta – lopun aikoina” (Päivä Osakeyhtiö 2013), josta lainaus sivulta 23: ”Jumala lupasi Abrahamille: ’Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.’ (1. Moos. 12:2-3) Jos tämä muinainen lupaus on yhä tosi – niin kuin se on – silloin ei yksikään ihminen, kirkkokunta, maa tai kansa saavuta täyttä siunausta oppimatta rakastamaan juutalaista kansaa. Minä en ole aina ollut näin innokas tässä asiassa. Haluan kertoa, miksi uskon meidän elävän ajassa, jossa profetiat täyttyvät. Haluan myös kertoa, kuinka minä, läntisestä Teksasista kotoisin oleva maalaispoika, päädyin osalliseksi messiaaniseen juutalaiseen yhteisöön ja opin rakastamaan tätä liiton kansaa… Kesäkuun 21. päivänä 1971 ilmestynyt Time-aikakauslehden numero (The New Rebel Cry: Jesus Is Coming! Time 21.6.1971, s. 59) sisälsi laajan artikkelin 1960-luvun lopulla vaikuttaneesta Jesus Movement -liikkeestä (Jeesus-liike, ns. hippiherätys). Kolme kertaa samassa artikkelissa kirjoittaja ajoittaa liikkeen syntymän vuoteen 1967. Siihen aikaan monet nykypäivän messiaanisten liikkeiden johtajat tulivat uskoon. Jerusalemissa vaikuttava, syntyjään israelilainen messiaanisen liikkeen johtaja Joseph Shulam sanoo: 1960-luvun alussa oli vaikeaa löytää Jerusalemista edes pariakymmentä Jeshuaan Messiaanaan uskovaa juutalaista. Nekin muutamat, jotka kaupungissa asuivat, pelkäsivät jatkuvasti tulevansa paljastetuiksi ja täydellisesti suljetuiksi juutalaisen yhteisön ulkopuolelle. Nyt, viisikymmentä vuotta myöhemmin Jerusalemissa on satoja, jopa tuhansia juutalaisia, jotka uskovat Jeshuan olevan Messias ja osallistuvat jonkin Jerusalemin hepreankielisen seurakunnan toimintaan; niitä on kaikkiaan yhdeksän. Jos Herra sallii vastaavan kasvun Messiaan ruumiissa, kuin minkä olemme saaneet kokea edeltävien viiden vuosikymmenen aikana, Israelin valtion presidenttinä on oleva messiaaninen juutalainen seuraavien viidenkymmenen vuoden kuluessa.”

Kai Kjær-Hansen ja Ole Chr. M. Kvarme ”Messiaaniset juutalaiset – Kristitty vähemmistö Israelissa” (Suomen Lähetysseuran julkaisu Kirjaneliö 1979) lainaus sivulta 18: ”Ensimmäiset kristityt juutalaiset eivät pitäneet itseään entisinä juutalaisina. Vaikka kirkkohistoria on suurelta osaltaan pakanallista alkuperää olevan kirkon historiaa, kirkko syntyi Jerusalemissa juutalaisessa ympäristössä, tai toisella tavoin sanottuna: Kristillisen kirkon alkuna oli messiaaninen seurakunta Jerusalemissa. Tästä näkökulmasta katsottuna on aivan luonnollista, että messiaaniset juutalaiset eivät pidä itseään uutena, ennen näkemättömänä keksintönä. He pitävät itseään juutalaisina, koska he ovat juutalaisia. Näin tehdessään he seisovat ensimmäisten kristittyjen rinnalla, jotka myös pitivät itseään juutalaisina, koska olivat juutalaisia. Vaikka kristinuskon juutalaisia piirteitä on tällä vuosisadalla enemmän korostettu, jopa niin, että tällä perusteella on vastustettu evankeliumin viemistä juutalaisille, toistamme muutamia usein esitettyjä näkökohtia: Jeesus oli juutalainen, hänen äitinsä oli juutalainen, hän oli kasvanut juutalaisessa ympäristössä ja juutalaiset kirjoitukset olivat hänen Raamattunsa. Apostolit olivat juutalaisia, jotka olivat kohdanneet Messiaansa juutalaisessa Jeesuksessa. Myös apostoli Paavali – pakanoiden apostoli – oli syntyään juutalainen ja piti itseään jatkuvasti juutalaisena. Hän ei koskaan olisi hyväksynyt väitettä, että hän ei enää olisi ollut juutalainen tultuaan Jeesus-uskoon. Hän piti itseään sataprosenttisena juutalaisena. Me pidämme tätä näkökohtaa oikeana, vaikka juutalaiset ja jotkut juutalaiskristityt ryhmät erosivat hänestä, koska hän toimi pakanoiden parissa ja koska hänellä oli erilainen käsitys lain merkityksestä pakanakristityille. Ensimmäiset kristityt olivat juutalaisia. Uuden testamentin pohjalta emme missään tapauksessa voi kieltää, ettei heissä olisi tapahtunut muutosta heidän tullessaan Jeesus-uskoon. Mutta he elivät jatkuvasti juutalaisina juutalaisten tavoin. Heidän uskonsa ei erottanut heitä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. Se ei tehnyt Moosesta tarpeettomaksi, vaan asetti hänet uuteen yhteyteen, hänet tulkittiin nyt Kristus-kokemuksen valossa. Tämä kokemus vei heidät lähemmäksi heidän isiensä Jumalaa. Se, että he uskoivat ja julistivat, että vain Jeesuksen nimessä oli pelastus (Apt 4:12), ei tehnyt heistä entisiä juutalaisia. Uskoessaan Jeesukseen Messiaana heistä ei ollut tullut entisiä juutalaisia, joilla oli uusi Jumala.” Ja sivulta 105 alkaen toinen lainaus: ”Jotta ymmärtäisimme tämän paremmin, toistamme keskustelun, joka käytiin Yhdysvalloissa messiaanisen ja ortodoksisen juutalaisen välillä. Tämä keskustelu oli yhtä hyvin voinut tapahtua Israelissa. Ortodoksinen juutalainen (A): ’Juutalainen voi tulla pelastetuksi ja pyhäksi Jumalan edessä vain täyttämällä lain. Sen vuoksi noudatan kaikkia tooran käskyjä.’ Messiaaninen juutalainen (B): ’Oikein. Toivoisin vain, että minäkin voisin pitää kaikki käskyt.’ A: ’Mitä? Miksi sinä tahdot noudattaa lakia? Etkö sinä juuri ole luopunut siitä.’ B: ’En ole koskaan luopunut siitä. Jeesus sanoi, että hän ei tullut tekemään lakia turhaksi, vaan täyttämään sen. Tiedän, että Jumala iloitsee jokaisesta juutalaisesta, joka noudattaa lakia, mutta minä en vielä ole tavannut ketään, joka olisi sen tehnyt. Sano, etkö koskaan ole tehnyt työtä sapattina tai muutoin jättänyt pyhittämästä sitä?’ A: ’En koskaan.’ B: ’Silloin olet eräs niistä harvoista, jotka pystyvät siihen. Mutta sapattikäskyt ovat hyvin mielenkiintoisia. Se, joka ei niitä pidä, saa rangaistuksen.’ A: ’Tiedän sen… Se rangaistaan kuolemalla.’ B: ’Mutta jos nyt juutalainen ei noudata sapattilakeja, noudatatko sinä silloin sitä lakia, joka käskee sinua rankaisemaan häntä?’ A: ’En ole koskaan surmannut ketään, joka ei ole pyhittänyt sapattia, jos sitä tarkoitat. Pidän kaikki säädökset, joita ortodoksiset juutalaiset noudattavat tänään. Joitakin lain kohtia on mahdotonta noudattaa.’ B: ’Minun tarkoituksenani on sanoa, että sinä et noudata kaikkia säädöksiä, jotka Jumala antoi kansallamme. Onko tämä oikein?’ A: ’Teknisesti katsoen olet oikeassa.’ B: ’Mutta Jumala vaatii, että meidän on pidettävä kaikki lain käskyt ja määräykset, eikä niin?’ Esimerkiksi 3 Moos 19:37.’ A: ’Niin, hän vaatii sen.’ B: ’Mihin tämä silloin vie:’ A: ’Eikö olisi oikeampaa kysyä, mihin se vie sinut. Sinä olet juutalainen ja kiivailet lain pitämisen puolesta. Mutta samalla myönnät, että jätät suurimman osan siitä pitämättä. Minä ainakin yritän. Kukaan ei ole täydellinen. En usko, että Jumala vaatii täydellisyyttä.’ B: ’Hän vaatii juuri sitä. Vain lain täydellinen noudattaminen kelpaa hänelle. Jos juutalainen rikkoo yhtä lain kohtaa vastaan, hän on langennut Jumalan silmissä. Pyhimmätkin keskuudessamme tekevät syntiä. Me teemme kaikki syntiä. Mitä meille silloin tapahtuu. Luulen, että Jumalan on valmistanut meille tien. Ja se on Jeesus, luvattu Messias, ainoa täydellinen, joka kuoli meidän syntiemme tähden. Kun luotamme häneen, olemme täydellisiä hänen edessään. Toisin sanoen: Jeesus tekee meidät puhtaiksi (kosher).’”

Joseph Rabinowitz s. 23.9.1837 Resinassa, Bessarabiassa, k.17.5.1899 Kishinevissa, oli venäläinen lähetyssaarnaaja juutalaisille, joka perusti heprealaisen kristillisen liikkeen Novy Israel vuonna 1882. Jonkin aikaa hän toimi lakimiehenä kotikaupunkinsa alemmissa tuomioistuimissa ja asettui myöhemmin Kishineviin. Venäjällä kasvavan juutalaisvainon vuoksi Rabinowitz matkusti Palestiinaan, koska harkitsi mahdollisuutta perustaa siirtokunta maahan palaaville siirtolaisille. Öljymäellä hän kohtasi Messiaan, ja se muutti hänen elämänsä. Sen jälkeen hän palasi kotimaahansa vakuuttuneena siitä, että: Jeesus on Kuningas Messias. Yksin hän voi pelastaa Israelin! Vuonna 1882 hän perusti Novy Israel -liikkeen ja alkoi saarnata kristinuskoa Kishinevin juutalaisille. Välittömästi sen jälkeen, kun Jacob Gordin perusti Bibleitzy-veljeskunnan Elizabethgradissa, uusi liike herätti paljon huomiota, ja siitä keskusteltiin vapaasti venäläisissä sanomalehdissä. Rabinowitz ilmaisi erittäin selvästi uskovansa, että ainoastaan uskon kautta Jeshuaan, Messiaaseen, ihminen voi saada vanhurskauden ilman lain tekoja. Hän kuitenkin vaati, että koska me olemme Abrahamin siementä lihan mukaan… meidän tulee ympärileikata jokainen poikalapsi kahdeksan päivän ikäisenä, aivan kuten Jumala on käskenyt. Koska olemme niiden jälkeläisiä, jotka Herra toi Egyptin maasta, meidät on velvoitettu pitämään sapatti, happamattoman leivän juhla ja viikkojuhla, sen mukaan mitä Mooseksen lakiin on kirjoitettu… Franz Delitzsch, joka toimi Vanhan testamentin professorina Leipzigissa, käänsi Uuden testamentin hepreaksi ja oli itsekin heprealainen kristitty, ystävystyi Rabinowitzin kanssa, samoin Alfred Edersheim, korkeasti arvostettu juutalaiskristillinen teologi… Rabinowitz piti tarkoin itsensä eri kirkkokuntakytkösten ulkopuolella. Hän piti juutalaisuskovien synagogien uudestisyntymistä juutalaisen varhaisyhteisön elpymisenä, juutalaisten oksien uutena oksastamisena. Hänen hautakiveensä kirjoitettiin hänen omasta toivomuksestaan nämä sanat: Israelilainen, joka uskoi Jumalaan ja hänen voideltuunsa, Jeesus Nasaretlaiseen, juutalaisten Kuninkaaseen – Joseph Daavidin poika Rabinowitz. Katso lisää: Kai Kjaer-Hansen: Joseph Rabinowitz and Messianic Movement The Herzl of Jewish Christianity. B. Eermans 1995.

Jakov Damkani ”Siionin poika” (Uusi Tie 1997), josta lainaus sivulta 141: ”Vastoin juutalaisten yleistä uskomusta upotus veteen, jota myös kutsutaan ’vesikasteeksi’, ei ole pakanallista perua. Päinvastoin, rituaaliupotus puhdistautumistarkoituksessa on hyvin tavallista perinteisessä ortodoksijuutalaisuudessa. Yksikään hurskas juutalaisnainen ei uskaltuisi kuukautistensa jälkeen sukupuolisuhteeseen miehensä kanssa puhdistaumatta ensin rituaalikylvyssä – ’kosher mikveh’. Joka perjantai-ilta ortodoksimiehet käyvät ’mikvessä’ puhdistaakseen kehonsa upottautumalla. Tähän tarkoitukseen ei puhtainkaan kylpyvesi riitä. Nämä tavat periytyvät suoraan kirjoituksista. Ajan myötä juutalainen traditio antoi kasteelle toisenkin merkityksen: siitä tehtiin välttämätön askel juutalaisuuteen kääntymisessä. Tässä käännynnäinen nousi vedestä ’uutena’ ihmisenä, jonka vanha pakanaelämänsä oli pyyhitty pois. Myöhemmin juutalainen profeetta Johannes Kastaja käytti kastetta todellisen katumuksen ja synnin saastasta puhdistautumisen symbolina. Messiaan kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen lisättiin jälleen uusi merkitys: samastuminen Vapahtajan kuolemaan ja ylösnousemukseen. Uskova todistaa upotuskasteella, että myös hän on kuollut synnille yhdessä Messiaansa kanssa ja että hänet nostetaan yhdessä Hänen kanssaan uuteen elämään. Veteen upotus on siksi aina ollut juutalainen symboli, jopa kaikkein merkityksellisimmissä messiaanisissa yhteyksissään… Hän ehdotti, että liittyisin erääseen messiaaniseen järjestöön nimeltä ’The Last Days Ministry’, jota johti persoonallinen Keith Green… Keith Green oli aloittanut lupaavan muusikonuran Los Angelesin baareissa, mutta uskkontulo oli muuttanut hänen koko elämänsä. Uudestisyntyneenä messiaanisena juutalaisena hän vaelteli suurkaupungin katuja kertoen kaikille kohtaamilleen ihmisille vasta löytämästään Vapahtajasta… Mikä sitten on ’messiaaninen seurakunta’? Se on joukko ihmisiä, jotka pitävät kiinni yhdessä yhteisestä ja tärkeästä asiasta: he uskovat Tenachiin ja Uuteen liittoon Jumalan sanana. Joukossamme on juutalaisia, ja niitä, joille perinteet olivat tärkeitä. Meihin kuuluu myös entisiä ateisteja. Jotkut meistä eivät ole lainkaan juutalaisia. Joukossamme on arabiuskovia, jotka ovat varttuneet islamin tai perinteisen kristillisyyden (roomalaiskatolisuus ja ortodoksisuus) tai nimikristillisyyden parissa. On myös entisiä itämaisten uskontojen – buddhalaisuus, hindulaisuus tai hare krishna – kannattajia. Jotkut puolestaan ovat pelastuneet Jehovan todistajien kynsistä, ja on niitäkin, joiden tausta on sosialismissa tai kommunismissa jne. Jokainen on tervetullut messiaanisen seurakunnan kokouksiin, sen ovet ovat aina auki. Mutta vain ne, jotka ovat vastaanottaneet Jumalalta anteeksiannon synneistään Jeshuassa Messiaassa raamatunsanan mukaan, voivat saada täyden seurakuntajäsenyyden. Henkilön menneisyydellä ei ole väliä, eikä myöskään sillä, mihin uskontoon hän on syntymästään kuulunut.”

Katso lisätietoja Keith Greenisstä: https://www.lastdaysministries.org/Groups/1000008644/Last_Days_Ministries/Keith_Green/Keith_Green.aspx

Sid Roth on messiaaninen juutalainen  TV-evankelista, joka isännöi Supernatural TV-ohjelmaa, joka on TV Sid Rothin isännöimä keskusteluohjelma, jossa esitellään ihmisiä ja heidän yliluonnollisia kokemuksiaan. Ohjelmaa lähetetään laajalti Yhdysvalloissa kristillisissä televisioverkoissa ja useissa muissa kansainvälisissä verkostoissa. Sydney Abraham Rothbaum syntyi 7. syyskuuta 1940. on yhdysvaltalainen talk show-juontaja ja kirjailija. Rothin mukaan hänet kasvatettiin juutalaiseksi, mutta 32-vuotiaana, useiden vuosien ajan ensin harrastettuaan New Age -filosofiaa, kuitenkin hänestä tuli ’uudestisyntynyt’ messiaaninen uskova, kun työtoveri vakuutti hänelle, että Jeesus on todellakin juutalaisten luvattu Messias. Sid Roth on sekä Israelin että Yhdysvaltain kansalainen, joka kasvoi traditionaalisessa synagogaympäristössä. Hän oli ylpeä juutalaisuudestaan, mutta uskonnolla ei ollut mitään annettavaa hänelle. Sid Roth päätti, että kolmekymppisenä olla miljonääri, mutta ei saavuttanut päämääräänsä. Jätti vaimonsa, perheen ja pankkiirintyönsä. Lähti etsimään kokonaan uutta elämää okkultismista – ja sillä tiellä oli menettää järkensä ja henkensä. Kristitty liikemies haastoi Sid Rothin tutkimaan Uutta testamenttia ja tutustumaan Messiaaseen. Sielussa asuva henkivalta yritti silloin surmata Sid Rothin, mutta hän huusi Jeesusta avuksi. Jeesus vapautti Sid Rothin. Vuodesta 1972 Sid ollut Jeesuksen todistaja ja sielujenvoittaja. Sid Roth aloitti valtakunnallisen radiolähetyksensä Messianic Vision nimellä vuonna 1977. Vuonna 1996 hän valmisti televisioon Sid Rothin It’s Supernatural! ja aloitti sen lähettämisen. Vuoden 2013 lopulla Rothin palvelutyö perusti ISN:n, eli It’s Supernatural! Network, kokopäiväisen verkkoverkoston, joka suoratoistaa jaksoja Sid Rothin It’s Supernatural-ohjelmaa ja muuta, sekä yhteistyökumppaneiden tuottama sisältö ilmaiseksi

James W. Goll ”Tuhkasta syntyi herätys” (Kuva ja Sana 2014) sivulta 69 lainaus: ”Kishinevissä Joseph Rabinowitz ja neljäkymmentä perhettä perustivat maailman ensimmäisen heprealais-kristillisen tai messiaanisen seurakunnan nimeltä Uuden liiton israelilaiset. Hänen työllään ja kirjoituksillaan oli suuri vaikutus Venäjällä ja Euroopassa, ja ne tunnettiin ympäri maailmaa. Vuonna 1888 Rabinowitz totesi: ’Olen syventynyt kahteen asiaan: ensimmäinen on Herra Jeesus Kristus ja toinen Israel.’ … Rabinowitzin Kishineviin perustama messiaaninen seurakunta oli merkki kalastajien ajan alusta ja heidän lähettämisestään Euroopan juutalaisten luokse, ja aivan erityisesti pohjoiseen maahan… 

Jeb Zabotinsky oli yksi kalastaja. Hän oli ensimmäisiä Israelin pioneereja ja matkusteli vuonna 1933 ympäri Eurooppaa – ja eritoten ympäri Saksaa – ja varoitti: ’Teillä ei ole täällä minkäänlaista tulevaisuutta. Tulkaa takaisin omaan maahanne vielä kun ovet ovat auki.’ Tuhannet noudattivat Zabotinskyn kehotusta, toiset taas pakenivat pohjoiseen, mutta miljoonat Saksassa, Itävallassa ja Balkanilla asuvat juutalaiset jäivät paikoilleen.”

Kaikki kristinuskoa tunnustavat juutalaiset eivät suinkaan samastu messiaaniseen juutalaisuuteen, eivätkä kaikki messiaaniset juutalaiset samastu historialliseen kristinuskoon. Nimitystä ”juutalaiskristitty” käytetään tavallisesti perinteisten kristillisten kirkkojen piirissä uskoaan harjoittavasta syntyperäisestä juutalaisesta, kun messiaanisilla juutalaisilla tarkoitetaan synagogassa kokoontuvia ja juutalaista kalenteria ja juutalaisia tapoja noudattavia Jeesukseen uskovia, olivatpa nämä etnisesti juutalaisia tai eivät. Termejä käytetään kuitenkin osin epäselvästi rinnakkain kun tarkoitetaan yleisesti Jeesukseen uskovia juutalaisia. Messiaanisen liikkeen kannattajien lukumäärä oli vuonna 1998 noin 250 000 ympäri maailman. Se on kasvanut voimakkaasti varsinkin Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa sekä Israelissa. Useimmat messiaaniset seurakunnat noudattavat perinteistä juutalaista synagogapalveluksen mallia esineistöineen, rukouksineen ja Tooran lukuineen, poikalapsille suoritetaan ympärileikkaus ja juutalaiset juhlapäivät vietetään perinteiden mukaisesti. Sen sijaan Tooran ohella pyhänä kirjana luetaan Uutta Testamenttia, hepreaksi Brit Hadasha. Toiset seurakunnat taas sitoutuvat väljemmin juutalaisiin perinteisiin ja ovat jumalanpalvelusmuodoissaan lähempänä vapaita kirkkokuntia. Useimmat messiaaniset seurakunnat pidättäytyvät perinteisten kristillisten symbolien kuten ristin käytöstä ja sunnuntain sijasta juhlapäivänä vietetään sapattia. Kristillisen kirkon juhlia kuten joulua tai pääsiäistä ei vietetä seurakunnissa, joskin yksityiset jäsenet saattavat juhlia niitä perhepiirissä. Uskoville suoritetaan kristillisen käytännön mukainen upotuskaste ja ehtoollista vietetään UT:n asetuksen mukaisesti. Liikkeen hengelliset johtajat ovat koulutukseltaan pääosin eri evankelisten vapaiden suuntien pastoreita.

Kirjallisuutta ja lähteitä:

Julia Fisher on kirjoittanut ”Israelin uudet opetuslapset – Miksi niin monet juutalaiset valitsevat Jeesuksen?” (Päivä Oy 2010).

Jakov Damkani on kirjoittanut kirjan ”Miksi juuri minä?” (www.trumpetofsalvation.com), jossa hän kertoo kuinka oli syntynyt uskonnolliseen juutalaiseen perheeseen Israelissa ja tuli Yhdysvalloissa evankelioinnin seurauksena uskoon ja löysi Jeesus messiaan.
Jakov Damkani ”Siionin poika” (Uusi Tie 1997)

Kaija Taival on kirjoittanut kirjan ”Iloa tuhkan sijaan – messiaanisen juutalaisen Michael Yaranin tarina” (Päivä 2015).

Sid Roth ”Yliluonnollista” (Kuva ja Sana 2011)

Harri Kröger ”Jerusalem – toivon ja tulevaisuuden kaupunki” (Aikamedia 2022)

Don Finto ”Sinun kansasi on minun kansani” (Päivä Oy 2013)

Risto Santala ”Kristinuskon juuret I – Messias Vanhassa testamentissa” (Perussanoma 1985)

Risto Santala ”Kristinuskon juuret II – Messias Uudessa testamentissa” (Perussanoma 2005)

Jouko Piho !Ihmeellinen Israel – Jouko Pihon 141 raporttia Israelista syksyllä 2015″ (Neos 2017) lainaus sivulta 74: ”King of Kings -seurakunta… lauantaina kokoontuvista messiaanisista eli Jeesukseen uskovista juutalaisseurakunnista poiketen sunnuntaina klo 17. Kokoustila on Jaffa-kadun 97 varrella olevassa Klal-rakennuksessa. King of Kings on yksi Israelin suurimpia messiaanisia seurakuntia, ellei suurin. Kokouksessa oli arvioni mukaan läsnä noin 500 ihmistä. Messiaanisia juutalaisia arvioidaan olevan noin 15 000 yli 8 miljoonan asukkaan Israelissa eli toistaiseksi aika vähän… Seurakunnalla on kokouksien lisäksi monia eri toimintamuotoja lapsille ja nuorille sekä King’s Kindness niminen sosiaalinen auttamistyö, jossa annetaan raha- ja ruoka-apua sekä neuvontaa köyhille ja tarpeessa oleville.” Kotisivu http://www.kkcj.org/ 

Messiaanisia seurakuntia Eilatissa

https://www.maayaneilat.com/contact
https://firstcenturyfoundations.com/eilat-messianic-congregation-the-shelter/
https://app.kehila.org/way-truth-and-life
https://app.kehila.org/maayan-eilat 
https://www.maayaneilat.com/
https://kad-esh.org/

Linkkejä:

https://www.jewsforjesus.org/
https://www.lastdaysministries.org/
https://www.ritg.org/
https://www.jewishvoice.org/
https://www.ristinvoitto.fi/uutiset/messiaanisen_juutalaisen_identiteetti_ei_avaudu_helposti/?numero=51&osasto=Muut
https://romanit-info.webnode.fi/news/romanit-israelin-kadonnut-sukukuntako-totta-vai-tarua-/

Opinnäytetöitä:

Kärkkäinen, Aino ” Messiaaniset juutalaiset Suomessa” (Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta 2019)
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302614/Karkkainen_Aino_Pro_Gradu_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Janne Honkanen ja Marko Savolainen ”Punainen lanka Vanhassa Testamentissa – Raamattuopetusmateriaali nuorisotyöhön” (Diakonia-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö 2012)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/52125/Honkanen_Jonne_Savolainen_Marko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Julkaissut Pentti Mattila

Koko elämäni ajan olen ollut kirjapainoalan eri tehtävissä alan yrityksissä Helsingissä. Painajaksi valmistuin 1974 Käpylän ammattikoulusta. Kirjapainoalan teknikoksi valmistuin 1985 Helsingin teknillisestä koulusta. Olen toiminut vuodesta 1990 painoviestintäalan opettajana, eli media-alan. Jyväskylässä pätevöidyin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajaksi.

One thought on “Messiaaninen juutalaisuus

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: