Home

Pentti Mattilan kotisivu!

Katso viimeisimmät kirjoitukseni!

Geneettinen sukututkimus

Geneettinen sukututkimus eli DNA sukututkimus on uusi sukututkimuksen laji. Geneettinen sukututkimus on lisännyt suosiotaan myös Suomessa, vaikka siihen liittyy erilaisia pelkoja mihin tuloksia voidaan käyttää ja käytetään, sekä tullaan käyttämään myöhemmin. DNA testit ovat suuntaa antavia kadonneiden sukulaisten löytämiseksi. Ensimmäisen DNA-testi valmistui vuonna 2009, jossa selvitin isä- ja äitilinjan haploryhmät, vasta myöhemmin teetin niin kutsutun serkkutestin,…

Todistus, todistaja

Raamatussa on paljon sellaisia käsitteitä joita on vaikea ymmärtää, kuten todistus ja todistaja käsitteet. Raamatun alkutekstin todistamista, todistajaa ja todistusta tarkoittavat sanat ovat suomeksi myös vastineittensa tavoin alunperin oikeudenkäyttöön liittyviä termejä. Todistaja on lähinnä henkilö, joka voi antaa lausunnon oikeusistunnossa sen perusteella, mitä hän itse on asiasta nähnyt tai kuullut. Sanaa käytetään ensisijaisesti oikeusasiassa (varsinkin…

Pakanuuden paluu

Pakana sana löytyy Raamatussa kansaa merkitsevinä sanoina, jotka ovat ’am ja goy monikossa goyim. Molemmat sanat merkitsevät paitsi kansoja myös yhteen kuuluvia ryhmiä, mutta tarkempaa puhtaasti kansatieteellistä (rotua, kieltä jne. koskevaa) tai maantieteellistä määritelmää sanoista ei anneta. Sanaa ’am käytetään Israelista, pyhästä kansasta, ja sanaa goyim pakanakansoista. Israelilaiset pitivät pakanoina niitä kansoja, jotka elävän Jumalan sijasta palvelivat…